Sleutel-inbraakpreventie

Appen als extra slot op de deur

Goed en slecht nieuws

We hebben in dit blog zowel goed als slecht nieuws voor u. Laten we met het laatste beginnen, dan hebben we dat maar vast gehad. Welke preventiemiddelen u ook inzet, een succesvolle woninginbraak kan nooit volledig uitgesloten worden. Het goede nieuws: verschillende hedendaagse technologieën maken het wel mogelijk dat de kans dat er kostbaarheden uit uw woning ontvreemd worden, tot een minimum beperkt wordt. En dan hebben we het niet alleen over bijvoorbeeld de meest geavanceerde alarmsystemen. Ook de rol van bijvoorbeeld WhatsApp en andere mobiele applicaties wordt steeds belangrijker. Hoe dit precies zit? U leest erover in dit blog.

Samen een oogje in het zeil houden

Buurtwachten en buurtpreventie hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan laagdrempelige technologische ontwikkelingen. Deze maken het mogelijk om onderling snel te communiceren en elkaar te waarschuwen bij verdachte situaties. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp-buurtgroepen, die recentelijk in het hele land als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Doel: het vergroten van de lokale veiligheid en het verminderen van het aantal inbraken. Naast inmiddels talloze (en ongeregistreerde) WhatsApp-groepen, is er sinds ruim een jaar ook een speciale app beschikbaar die zich richt op gezamenlijke inbraakpreventie. Een proef hiermee begon in 2015 in Rotterdam, omdat niet iedereen wilde dat zijn of haar nummer voor iedereen zichtbaar is, zoals bij WhatsAppp wel het geval is. Inmiddels wordt de app in meer dan 200 gemeenten gebruikt. En met groot succes. In sommige wijken is het aantal inbraken inmiddels met zo’n dertig procent afgenomen!

Maar vergeet ook uw hang- en sluitwerk niet!

De bovengenoemde initiatieven zijn bijzonder waardevol. Niet alleen op het gebied van inbraakpreventie, maar ook ter bevordering van de sociale cohesie. Tegelijkertijd blijft ook het belang van de juiste fysieke preventieve maatregelen groot. Nog altijd vinden er regelmatig woninginbraken plaats die met kleine aanpassingen eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Bent u inmiddels lid van een WhatsApp-buurtgroep, maar twijfelt u nog wel enigszins over de staat van uw hang- en sluitwerk? Bij de betere slotenmaker kunt u terecht voor een geheel vrijblijvende veiligheidscheck. Uw woning (of bedrijfspand) wordt dan vakkundig nagekeken op eventuele kwetsbare plekken. En natuurlijk kunt u deze gelijk laten herstellen door hoogwaardig hang- en sluitwerk te laten plaatsen. Op die manier bent u zo goed mogelijk bestand tegen kwaadwillenden. Zelfs als deze even niet opgemerkt worden door uw buurtgenoten.